Miljöpolicy

UNIMET AB har sedan länge haft som mål att minska miljöpåverkan av vår verksamhet och står under tillsyn av kommunal nämnd. För att på ett långsiktigt sätt kunna utvecklavårat företag i enlighet med vår och omvärldens miljökrav och minska den skadliga miljöpåverkan skall vi:

  1. Ge alla anställda tillräcklig information om företagets miljöpolicy och miljömål samt kunskap så att de har möjlighet att välja en så miljövänlig väg som möjligt i sitt arbete.
  2. Upprätthålla en adekvat miljöorganisation baserad på en helhetssyn som omfattar all verksamhet, samt ha miljöprogram för att skydda miljön och eftersträva minskade risker och resursutnyttjanden.
  3. Arbeta med aktuella miljömål genom kontinuerligt reviderade miljöprogram enligt vår övergripande ambition i policyn.
  4. I möjligaste mån välja leverantörer och samarbetspartners utifrån vår egen miljö ambitionoch därmed påverka dessa till låg miljöbelastning.
  5. Se lagar och myndighetskrav som ett minimum i vårt miljöarbete.